top of page

130. výročí posvěcení farního kostela v Bratřejově

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

V neděli 30. srpna bude mše svatá v Bratřejově mimořádně až v 15 hodin a bude ji slavit olomoucký arcibiskup, otec Jan Graubner. Bratřejovská farnost si připomíná 130. výročí posvěcení farního kostela. Všichni jste srdečně zváni.

bottom of page