Konference POSLANÝ

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Jsi POSLANÝ 🔥
Konference Poslaný je jednodenní formace o službě v duchu nové evangelizace.
Součástí programu bude mše svatá, modlitba chval, vyučování, workshopy a semináře, inspirace a sdílení, modlitby vyzbrojení Boží mocí, svátost smíření, přímluvné modlitby, možnost individuálních rozhovorů, kavárna a další.

Akce je pořádána ve spolupráci s Credo nadační fond a Římskokatolickou farností Valašské Klobouky.