Neděle Božího slova

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

3. neděle v mezidobí, letos 24. ledna, je papežem Františkem vyhlášená jako neděle Božího slova. "Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova."