Rok sv. Josefa

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

O možnosti získání daru plnomocných odpustků se dozvíte více na plakátku.