top of page

Adorační den farnosti Vizovice

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

V neděli 23. června bude adorační den farnosti Vizovice. Ráno v 9 hodin bude nedělní mše svatá, po ní bude kostel otevřen k tiché adoraci, která bude ukončena společnou modlitbou a svátostným požehnáním.
Z důvodu celodenní adorace v neděli 23. 6. 2024 se prohlídky kostela sv. Vavřince v rámci projektu Otevřené brány nekonají.

bottom of page