top of page

Adventní aktivita pro děti i dospělé – Andělský sněm

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Andělský sněm

Každý rok začátkem prosince, když začíná adventní čas, se scházejí andělé z Obláčkové ulice v teplé pekárně na poradu. Musí dát dohromady andělský chór. Je třeba vybrat 24 andělů, kteří na Štědrý večer zazpívají vánoční koledy. Porada má slavnostní ráz. Andělé se na ni hezky vystrojí. Žehlí si šaty, oprašují si křídla. Přesně ve 12 hodin jsou všichni andělé na místě porady. Z velké zlaté koule je letos pověřen anděl Štěpán vytáhnout jména 24 andělů. Každý z nich pak musí i na zem k lidem, aby jim v předvánočním čase byli po boku.
A my si některé z nich letos v Adventu představíme. Na rorátní mši svaté v pondělí a středu ráno v 7h. a v pátek v 17,30 při večerní mši svaté. Čtení bude ke stažení zde na webu farnosti pro rodiny, které na mši sv. nebudou. Andělé sebou, ale také přinášejí úkoly. Anděla s úkolem je možné si od neděle 29.11. vyzvednout v předsíni kostela. Každý adventní týden (od neděle) bude nový úkol. Tedy na jeden adventní týden budou 3 různí andělé s úkolem (k vystřižení a vyplnění).
Pro dospěláky úkol bez anděla.

bottom of page