top of page

Cestou dvou bratří
XVI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje je vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). Více informací na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

bottom of page