top of page

Jarní stopovací hra

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Orel jednota Vizovice děkuje všem, kteří se zapojili do jejích postních aktivit a zároveň všechny srdečně zve k aktivitám jarním, zejména Jarnímu putování Cestou světla z Čamínek ke kříži na Vinohrádku a jarní stopovací hře po mariánských místech. Více informací na orelské nástěnce a na facebookových stránkách.

bottom of page