top of page

Konference Poslaný

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je určena především pro služebníky, aktivní pomocníky ve farnostech, ale také pro všechny, kdo se touží aktivně podílet na životě církve. Konference je časem formace, sdílení, inspirace a především čas modlitby, kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit, abychom skrze Krista, s Ním a v Něm přinášeli hojné ovoce pro Boží království už tady na zemi. Motto pro letošní rok jsme vybrali: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále (Mt 7, 24) Tématem letošního roku bychom se rádi vrátili k jádru naší služby, čímž je pevný základ v Kristu Ježíši. Věříme, že pokud celý svůj život, ať už osobní, či služební stavíme na pevných základech Boží lásky, nic námi neotřese, i když přijde jakákoli silná bouřka.

Letošními hosty konference budou: P. JOZEF MIHOK, RIEKA ŽIVOTA, LCH LIVE, PAVOL STREŽO, P. PAVEL MACURA, SPOLEČENSTVÍ MARTINDOM, JHOANA KURBEL, P. KAMIL OBR, P. LUKÁŠ JAMBOR, P. PETR BULVAS, P. JAN BERKA, GEDEON A SPOLEČENSTVÍ PROJEKT ON a další. V rámci programu se můžete těšit na společnou mši svatou, modlitby chval, vyučování a workshopy, diskuzní talk, možnosti ke svátosti smíření a přímluvných modliteb a další doprovodné programy. Pro předem přihlášené děti bude také připravena dětská konference.

Na konferenci je nutné se předem přihlásit. Podrobnější informace, program i přihlášku naleznete zde: www.poslany.cz

Na organizaci celé konference se podílí Nadační fond CREDO, Společenství Projekt ON, Římskokatolická farnost Valašské Klobouky a další.

V rámci konference vznikl také evangelizační předprogram V RADOSTI, který proběhne den před konferencí, tedy v pátek 2.9.2022 na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách. Tento program je určen široké veřejnosti se zaměřením na rodiny a vstup je zdarma. Vystoupí zde MICHAL Z KOUZELNÉ ŠKOLKY, PAVEL HELAN, LCH LIVE, TOWMEOT, GEDEON SE SPOLEČENSTVÍM PROJEKT ON a další. V rámci akce bude připraven také bohatý doprovodný program pro děti a mladé, kavárna a mnohé další.


Těšíme se na tento společný čas modlitby a inspirace! Zároveň Vás prosíme o modlitební podporu a také prosíme, pozvěte svá společenství a známé. Budeme také rádi za propagaci akcí dle vašich možností.

bottom of page