top of page

Postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou, která se uskuteční v sobotu 2. dubna od 13.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Součástí programu budou promluvy na téma: Především chraň své srdce, modlitba chval, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Program zakončí mše svatá v 18.30.

Na faře bude během programu zázemí pro účastníky, prosíme o příspěvek ve formě drobného občerstvení na společný stůl.

bottom of page