top of page

Postní putování

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Abychom jenom neseděli doma, rozhodli jsme se připravit postní aktivitu v podobě poutí ke křížům. Každý týden bychom v neděli určili jeden z křížů ve Vizovicích nebo blízkém okolí. K tomuto kříži by se pak rodiny nebo jednotlivci vydali s nějakým konkrétním úmyslem, za který by se cestou (a pak i u toho kříže) pomodlili. Prvním křížem postního putování je kříž na ulici Kopanická.
Zájemci mohou s sebou na cestu vzít menší kámen, na který zjednodušeně napíší svůj úmysl (druhou stranu kamene můžou děti barevně pomalovat). Kámen a s ním i svůj úmysl pak poutníci (doslova i metaforicky) odevzdají k nohám Pána. Namísto svého kamene si pak mohou odnést kámen někoho jiného a spolu s ním také na něm napsaný modlitební úmysl.
Spojíme se tak s Pánem v modlitbě za sebe i ostatní.

bottom of page