top of page

Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Otec arcibiskup Jan a farnost Napajedla vás srdečně zvou ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za nenarozené děti. Po mši svaté bude následovat průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové.

bottom of page