top of page

Roráty

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Chvála Kristu
Bratři a sestry, v této zvláštní době si vám dovoluji nabídnout prožívání adventní doby s každodenní ranní modlitbou s rorátními zpěvy.
Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje:
- především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky)
- desátek růžence
- žalmy
- úryvek z Písma a zamyšlení
- prosby
- a další modlitby
Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.online
A také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play.
Plakát k dalšímu sdílení přikládám v příloze.
Pokud to uznáte za vhodné, nabídněte to, prosím, svým příbuzným a známým. Díky.
P. Petr Hofírek, Dolní Němčí

bottom of page