top of page

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách nemocných a umírajících.Více informací na plakátku.

bottom of page