top of page

Svátost biřmování

document-icon-free-17.jpg.png

Pro lepší zobrazení rozklikněte.

Dne 17. září udělí biskup Mons. Antonín Basler svátost biřmování našim biřmovancům. Jste zváni ke společné slavnosti.

bottom of page