BOHOSLUŽBY

V měsíci srpnu bue v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích probíhat výměna elektroinstalace. Upravený pořad bohoslužeb pod tímto odkazem.

Vizovice

Kostel sv. Vavřince

Nemocnice Milosrdných bratří

Dotek z. ú.

SANATORIUM TOPAS, s.r.o.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

-

-

13:00

-

-

-

-

17:30

-

-

17:30

17:30

17:30 

(s nedělními texty)

9:00

-

-

-

-

13:00

2. pátek v měsíci

-

-

Bratřejov

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Jasenná

Kostel sv. Máří Magdalény

Kostel

sv. Vavřince

Kostel

sv. Cyrila a Metoděje

Kostel

sv. Máří Magdalény

-

-

-

-

13:30

3. pátek v měsíci

-

-

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

-

-

17:30

-

17:30

1. pátek v měsíci

-

10:30

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

-

-

-

-

-

-

7:30

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

  • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018