OHLÁŠKY

14. srpna 2022

20. neděle v mezidobí

06m.jpg

Svátky v týdnu

V pondělí je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Doporučený zasvěcený svátek.

 

V sobotu je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Týdenní program

Z důvodu dovolené nebudou v týdnu ve farnosti mše sv. 

 

Mše sv. bude až v sobotu večer.

Oznámení

Příští neděli bude pravidelná sbírka na naše opravy.

 

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili a připravili naši svatovavřineckou pouť.

 

Blíží se začátek nového školního roku a s tím i možnost přihlásit děti do náboženství. Pokud jste tak ještě neučinili - přihláška je ke stažení na internetových stránkách farnosti a pod věží kostela. Odevzdejte ji, prosím, co nejdříve do sakristie nebo do schránky na faře.

Rozvrh hodin náboženství bude k dispozici během prvního školního týdne na nástěnce pro děti - pod věží kostela.

 

Po dobu dovolené se v případě pohřbu obracejte na P. Josefa Kuchaře z Trnavy,  tel. 797 861 562.

7. srpna 2022

19. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Dominika, kněze.

V úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

 

Ve středu je svátek sv. Vavřince, mučedníka.

 

Ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny.

Týdenní program

V úterý v 15:30 bude poslední rozloučení s panem Karlem Málkem.

 

Z důvodu dovolené nebudou v týdnu ve farnosti mše sv. 

 

V sobotu bude mše svatá v 17:30 v Jasenné; v neděli v 9:00 ve Vizovicích a v 10:30 v Bratřejově.

Oznámení

Minulou neděli se při sbírce vybralo 15.054,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na kostel 1.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pátek 12. srpna se v kostele bude konat koncert Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Zahrají Pavel Březík na violu a Pravoslav Březík na varhany. Hrát nebude na naše varhany, ale na vlastní nástroj, v němž jsou nahrány varhany z dómu sv. Ludgera v německém Billerbachu. Předpokládáme, že po skončení koncertu bude možnost se s tímto nástrojem blíže seznámit.

 

V úterý pojedou mládí z farnosti na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

Po dobu dovolené se v případě pohřbu obracejte na P. Josefa Kuchaře z Trnavy, 

tel. 797 861 562.

 

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na hřiště u orlovny k posezení a besedě.