OHLÁŠKY

9. května 2021

6. neděle velikonoční

06m.jpg

Svátky v týdnu

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený zasvěcený svátek. Tímto dnem začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

 

V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Týdenní program

V pondělí nebude z důvodu současné situace večerní mše svatá v 17:30 v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce, ale v kostele. Jinak budou mše svaté v týdnu jako obvykle.

 

Příští neděli bude v 15 hodin u Chladné studny poutní mše svatá.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 13. 862,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na opravy 2 x 1.000,- a 500,- Kč. Bankovním převodem 1.861,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

V měsíci květnu bude opět každou středu od 18 do 20 hod. otevřena kaplička Panny Marie Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.

Chci upřímně poděkovat všem, kteří při úterní brigádě pomáhali se stavbou lešení. Všem Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek po mši svaté v 18.30 bude v sále KC setkání pastorační rady farnosti.

Pod věží kostela jsou k dispozici přihlášky na farní tábor.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Na základě nového nařízení vlády ČR se od pondělí 26. dubna neomezuje počet účastníků na bohoslužbách. Z toho důvodu rušíme v naší farnosti nutnost registrace. Je také zrušen zákaz zpěvu.

Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny) a roušky. Využívejte, prosíme, možnosti obsadit místa na pavlačích.

Příští neděli se již nebude streamovat mše sv.

2. května 2021

5. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Pátek je první v měsíci květnu.

V sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Příští neděli je den modliteb za pronásledované křesťany.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 

Na první pátek bude od 16 hodin příležitost k adoraci a svátosti smíření.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce na křesťanská média vybralo 10. 710,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na opravy 500,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispívají na opravy i prostřednictvím bankovního převodu (211,- Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Májové pobožnosti budou ve všední dny, ve kterých je u nás mše svatá (pondělí, čtvrtek, pátek, sobota), vždy po mši svaté.

 

V měsíci květnu bude opět každou středu od 18 do 20 hod. otevřena kaplička Panny Marie Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.

 

Tento týden začínáme s restaurováním malby pod pavlačí. Prosíme ochotné muže, kteří by pomohli při stavění lešení. Brigáda bude v úterý 4. 5. od 16:00.

 

Centrum pro rodinu Vizovice připravuje Cestu rodin na Provodově. Všichni mohou přijít oslavit Den matek a Den rodin o víkendu 8. a 9. května 2021 od 10:00 – 17:00.

Rodiny se nemusí nikam hlásit ani zapisovat, přijedou na místo a u hostince si vyzvednou hrací kartu a přečtou si další instrukce. Informace jsou na plakátu pod věží kostela.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Na základě nového nařízení vlády ČR se od pondělí 26. dubna neomezuje počet účastníků na bohoslužbách. Z toho důvodu rušíme v naší farnosti nutnost registrace. Je také zrušen zákaz zpěvu.

Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny) a roušky. Využívejte, prosíme, možnosti obsadit místa na pavlačích.

Příští neděli se již nebude streamovat mše sv.