top of page

OHLÁŠKY

25. února 2024

2. neděle postní

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

Příští neděle je 3. postní

 
Týdenní program

Dnes v 15 hod. modlitba křížové cesty, vedou muži farnosti; během křížové cesty příležitost ke sv. zpovědi

Pondělí 26. 2. mše sv. v 17:30 bude na faře v čajovně!!

Mše sv. ve čtvrtek 26. 2. bude v 17:30 na faře v čajovně.

Mše sv. v pátek 1. 3. bude v 17:30 na komunitním centru v sále, tak adorace od 16:00 a křížová cesta. v 17:00. Zpovídat se bude od 16 v učebně komunitního centra.

Mše sv. v sobotu 2. 3. bude v 17:30 na komunitním centru v sále.

Neděle 3. 3. mše sv. v 9 hod.

 
Oznámení

FARNÍ ZPRAVODAJ
Je k dispozici březnové číslo farního zpravodaje. Ministranti vám je po mši sv. rozdají.

PROSBA O POMOC
Prosím o pomoc při nachystání (bude potřeba odnést věci, zakrýt lavice) kostela na malování presbytáře dnes po skončení křížové cesty.

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ
Chci ještě připomenout možnost se zúčastnit kurzu pastoračních pomocníků ve Zlíně; začíná v sobotu 2. 3. mší sv. v 9 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Přihlásit se můžete na webu zlínské farnosti.

Sbírky
V neděli 18. 2. byla sbírka na potřeby kostela 22. 744,- a e-dary 500,-. Pán Bůh zaplať.

Chrámový sbor
Teď po mši svaté bude na komunitním centru zkouška chrámového sboru. Srdečně vítáme i nové zájemce.

Malá škola modlitby
Další setkání malé školy modlitby bude ve čtvrtek 29. 2. na faře v 18:30.

Návštěvy nemocných
V pátek 1. 3. od 9:30 budou návštěvy našich nemocných.

Putovní postní obnova
Dnes v 15 hod. bude v Lukově s tématem „Otče náš“ a úvahu bude mít P. Martin Mališka; na úvahu navazuje křížová cesta. Pokračování bude za týden ve Štípě s tématem „Modlitba s/z Kancionálu“ a úvahu bude mít P. Vladimír Mrázek.

Nabídka pouti do Říma
Farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní kanceláří Awer Tour ve dnech 19. 5. - 25. 5. pořádá pouť do Říma s duchovním doprovodem P. Františka Ponížila, v případě zájmu se nutné se přihlásit do 28. 2. Více info na webu farnosti Zábřeh.

18. února 2024

1. neděle postní

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra

Příští neděle je 2. postní

 
Týdenní program

Dnes v 15 hod. modlitba křížové cesty, vede živý růžence; během křížové cesty příležitost ke sv. zpovědi
Pondělí 19. 2. mše sv. v 17:30
Čtvrtek 22. 2. a sobota 24. 2. mše sv. v 17:30
Pátek 23. 2. křížová cesta v 17 hod. a mše sv. v 17:30
Neděle 25. 2. mše sv. v 9 hod.

 
Oznámení

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ
Děkanáty Vizovice a Zlín nabízejí kurz pro pastorační pomocníky. Bude se konat ve Zlíně od 1. 3. do 15. 10. (mimo prázdnin), jde o nabídku pro stávající pomocníky a služebníky, pro nové zájemce anebo pro ty, kteří se chtějí vzdělávat v křesťanské nauce. Více informací na nástěnce nebo webu, přihlašovaní na webu farnosti Zlín během února.

Sbírky
V neděli 11. 2. byla sbírka 17. 780,- a e-dar 700,-. Pán Bůh zaplať. Díky za dary při dnešní sbírce na potřeby kostela.

Malá škola modlitby
Další setkání malé školy modlitby bude ve čtvrtek 22. 2. na faře v 18:30.

Adorace mužů
Adorace mužů bude v pátek 25. 2. od 21 hod.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. 2. jste zváni na duchovní obnovu s P. Radkem Maláčem. Proběhne v komunitním centru, začátek ve 14 hod., zakončení mší sv. v 17:30.

Sbírka svatopetrský haléř
Sbírka svatopetrský haléř bude příští neděli 25. 2.

Chrámový sbor
Od příštího týdne začnou pravidelné zkoušky chrámového sboru. Scházet se budeme opět vždy v neděli po mši svaté na komunitním centru. Srdečně vítáme i nové zájemce.

Putovní postní obnova
Dnes v 15 hod. bude v Želechovicích s tématem „Adorace“ a úvahu bude mít P. František Sedláček; na úvahu navazuje křížová cesta. Pokračování bude za týden v Lukově s tématem „Otče náš“ a úvahu bude mít P. Martin Mališka.

bottom of page