top of page

OHLÁŠKY

26. května 2024

Nejsvětější Trojice

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

Ve čtvrtek sv. Zdislavy

V pátek svátek Navštívení Panny Marie

V sobotu sv. Justina

Příští neděle je slavnost Těla a krve Páně

 
Týdenní program

Pondělí 27. 5. mše sv. v 17:30

Úterý 28. 5. mše sv. v 10:30 (mše sv. je součástí jednání duchovní rady Orla)

Čtvrtek 30. 5., pátek 31. 5. a sobota 1. 6. mše sv. v 17:30

Neděle 2. 6. mše sv. v 9 hod. s následným eucharistickým průvodem

 
Oznámení

FARNÍ ZPRAVODAJ
K dispozici je červnové číslo farního zpravodaje. Ministranti vám jej po mši sv. rozdají.

Sbírky
V neděli 19. 5. byla sbírka na školství 16. 625,- Kč a dary na kostel 6. 000,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Boží Tělo
Příští neděli 2. 6. po mši sv. bude následovat eucharistický průvod ke dvěma oltářům. Zakončení a Te Deum bude v kostele.

Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání
Tradiční prosebná pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání pro náš a zlínský děkanát bude ve Štípě v sobotu 8. 6. Jste zváni ke společné pouti! Začátek je v 15 hod. buď adorací v kostele, nebo růžencem v přírodě. Jsou dva začátky modlitby růžence, buď od Větřáku (rozcestí Štípa – Hvozdná) nebo od kaple sv. Marie Magdalény v Kostelci – Lázních. Program pokračuje v 16 hod. katechezí o modlitbě otce arcibiskupa a svědectvím. K občerstvení bude otevřená Kafárna a připraven program pro děti. Program bude zakončen v 17 hod. mší sv. * Nepojede autobus; pro vás, kteří se sami nedostanete do Štípy je možnost se přihlásit vzadu pod věží, a někdo by vás na pouť vzal; napište se.

19. května 2024

Seslání Ducha Svatého

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

V pondělí Panny Marie, Matky církve

Ve čtvrtek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice

 
Týdenní program

Dnes 19. 5. ještě mše sv. v 15 hod. u Chladné studny

Pondělí 20. 5. mše sv. v 17:30

Čtvrtek 23. 5. a pátek 24. 5. mše sv. v 17:30

Sobota 25. 5. mše sv. v 17:30 v zámecké kapli

Neděle 26. 5. mše sv. v 9 hod

 
Oznámení

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří pomohli v pátek upravit lešení u oltáře.

Sbírky
V neděli 12. 5. byla sbírka 13. 485,- Kč a e-dary 700,- Kč. Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je určena na církevní školství v naší diecézi.

Májové pobožnosti
Jsou vždy přede mší sv. v 17 hod.

Pastorační rada
Setkání pastorační rady bude zítra v pondělí 20. 5. od 18:30 na komunitním centru.

Náboženství pro dospělé
Další setkání bude ve čtvrtek 23. 5. v 18:20.

Nácvik 1. svatého přijímání a svatá zpověď
V sobotu 25. 5. od 9 hod. bude nácvik na nedělní slavnost 1. sv. přijímání a od 9:30 bude svatá zpověď dětí. Poté bude prostor pro rodiny a kmotry.

Slavnost 1. svatého přijímání
Slavnost 1. sv. přijímání prožijeme příští neděli 26. 5. Jménem dětí vás všechny zvu ke společné slavnosti. Při mši sv. je možnost získat plnomocné odpustky.

Ohlášky církevního sňatku
V sobotu 1. 6. 2024 chtějí uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Vizovicích Václav Miklovič, bytem Lačnov a Karolína Dolinová, bytem Lhotsko.

bottom of page