OHLÁŠKY

25. července 2021

17. neděle v mezidobí

06m.jpg

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

V úterý je památka sv. Gorazda a druhů.

Ve čtvrtek je památka sv. Marty.

V sobotu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Příští neděle je 18. v mezidobí.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce na naše opravy vybralo 21.345,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu v 17.30 hod. bude mít v Bratřejově mši sv. novokněz P. Dominik Kovář. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Včera odjely děti s mládeží do Staré Vody (Jeseníky), kde bude farní tábor pro děti. Pamatujme na organizátory i účastníky v modlitbách.

Za příznivého počasí bude v neděli 1. srpna v15.00 hodin již tradiční mše sv. před kaplí sv. Františka mezi Újezdem a Vizovicemi.

Kruh přátel hudby Vizovice pořádá v neděli 1. srpna od 16. hod. v zámeckém parku mimořádný koncert Vizovického zámeckého léta. Polský houslista Robert Bachara a český loutnista Jan Čižmář na něm přednesou Růžencové sonáty barokního skladatele Heinricha Bibera. Jedná se o cyklus skladeb, inspirovaných jednotlivými tajemstvími radostného, bolestného a slavného růžence. Koncert je symbolicky věnován obětem epidemie covid-19. Vstupné je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v kostele sv. Vavřince. Všichni jste srdečně zváni.

 

V neděli 8. srpna‚ (tj. za 14 dnů), budeme slavit svátek sv. Vavřince – patrona našeho farního kostela, tzv. vizovickou pouť. Poutní mše svatá bude v neděli v 15:00 hodin a po ní bude následovat tradiční poutní posezení na hřišti za orlovnou. Prosíme farníky, kteří budou ochotní obětovat 2–3 hodiny ve službě domácím i cizím poutníkům, aby se podle zájmu a schopností zapojili. Na stránkách farnosti bude k dispozici tabulka s rozpisem, kde bude možné se v průběhu následujícího týdne přihlásit k jednotlivým službám.

V neděli 1.8.2021 po bohoslužbě ( v cca 10 hodin) bude na faře krátká schůzka všech, kteří chtějí pomoci.

Úklid kostela a jeho okolí, fary a komunitního centra před poutí proběhne v sobotu 31.7.2021 od 8 hodin. Prosíme, vezměte si  s sebou vlastní  nářadí, ať nám jde práce pěkně od ruky. Díky všem, kteří se zapojí.

18. července 2021

16. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény.

 

V pátek je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

 

Příští neděle je 17. v mezidobí a Světový den prarodičů a seniorů.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 13. 402,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Příští neděli oslavíme tradiční pouť ke sv. Maří Magdaléně v Jasenné. Mše svatá začne v 10:30. Mše svatá v Bratřejově bude pak ve stejný den mimořádně již v 7:30. Hlavním celebrantem na pouti bude P. Pavel Macura, farář z Val. Klobouk.

 

Úklid před poutí (prosíme již nyní, ať máte čas upravit si rodinný program).

            

Úklid kostela a jeho okolí, fary a komunitního centra proběhne v sobotu 31.7.2021 od 8 hodin. Prosíme, vezměte si  s sebou vlastní  nářadí, ať nám jde práce pěkně od ruky.

Díky všem, kteří se zapojí.