top of page

OHLÁŠKY

19. března 2023

4. neděle postní

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

V pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie; je to doporučený zasvěcený svátek.

V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti.

 
Týdenní program

Dnes povedou křížovou cestu v 15 hodin rodiny farnosti.

Křížovou cestu v pátek bude mít na starosti Malá schola. Zkouška proto začne už v 16:00.

Příští neděli povedou křížovou cestu ženy farnosti.

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 
Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce na naše opravy vybralo 16.633,- Kč. Dnes byla sbírka na naše opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké poděkování všem brigádníkům, kteří pomohli s demontáží oken. Také děkujeme všem obětavým ženám při pomoci s úklidem kostela.

V rámci Postní putovní duchovní obnovy se dnes odpoledne uskuteční duchovní zamyšlení nad postavami pašijového příběhu v 15 hodin v Lukově, příští týden u nás ve Vizovicích. Podrobnosti naleznete na plakátku.

Ve čtvrtek v 17:00 bude v KC setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání.

Farnost Luhačovice pořádá v pátek 31. března „Extrémní křížovou cestu“. Zájemci naleznou informace na nástěnce.

Nadační fond Credo Vás ve spolupráci se zlínskými farnostmi zve v sobotu 1. dubna do zlínského kongresového centra na jednodenní duchovní obnovu Otcovo srdce. Více informací najdete na plakátku na nástěnce nebo na stránkách Creda www.credonf.cz

Pod věží kostela jsou k dispozici přihlášky na farní tábor. Ten se letos bude konat od 15. do 22. července ve Velkých Losinách. Přihlášky, spolu se zálohou 1000,- korun můžete nosit Alči Kolaříkové nebo Ondrovi Žůrkovi. Cena tábora je i letos 2 300,- Kč za první dítě a 2 100,- Kč za každé další. Díky za pochopení.

12. března 2023

3. neděle postní

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

V pondělí je Výroční den zvolení papeže Františka (10. výr.). Mysleme na něho v modlitbě.

 
Týdenní program

Dnes povedou křížovou cestu v 15 hodin biřmovanci.

V pátek budou mít křížovou cestu v 17 hodin děti s paní katechetkou.

Příští neděli povedou křížovou cestu v 15 hodin rodiny farnosti.

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 
Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 17.357,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na kostel 5.000,-; 5.000,- a 22.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na naše opravy.

V našem děkanátu můžete využít Postní putovní duchovní obnovy. Dnes odpoledne se uskuteční duchovní zamyšlení nad postavami pašijového příběhu v 15 hodin v Želechovicích, příští týden v Lukově. Podrobnosti naleznete na plakátku.

Dnes večer v 18:00 jste zváni do farního kostela ve Slušovicích na postní hudební pásmo Kněžské gregoriánské scholy - S Marií na cestě kříže. Zazní gregoriánský chorál a středověká polyfonie.

Děkujeme všem brigádníkům, kteří pomohli s přípravou kostela na opravy. Také děkujeme všem obětavým ženám při pomoci s úklidem kostela.

A ještě jedna prosba: V sobotu od 8:00 bude další brigáda. Budou se demontovat 3 vnitřní okna. Nebude to na dlouho, ale je potřeba více mužů. Díky za ochotu.

bottom of page