OHLÁŠKY

22. května 2022

6. neděle velikonoční

06m.jpg

Svátky v týdnu

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený zasvěcený svátek. Tímto dnem začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Týdenní program

V sobotu bude večerní mše svatá v 17.30 v zámecké kapli.

 

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 22.393,- Kč. U Chladné studny: 8.418,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

V pátek bude po mši svaté nácvik dětí na první svaté přijímání. V sobotu od 9 hodin pak půjdou děti ke sv. zpovědi. Příležitost mohou využít i jejich nejbližší.

 

Příští neděli v 9 hodin při mši svaté půjdou děti k prvnímu svatému přijímání. Modleme se za ně, aby neztratily přátelství s Pánem Ježíšem.

15. května 2022

5. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

 

V pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

 

Příští neděle je den modliteb za pronásledované křesťany.

Týdenní program

Dnes bude v 15 hodin u Chladné studny poutní mše svatá. 

 

Jinak budou mše svaté v týdnu jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce na křesťanská média vybralo 16. 822,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

 

Dnes odpoledne od 14:30 pořádá Centrum pro rodinu Vizovice v poutním areálu ve Štípě Zahradní slavnost aneb oslavu Dne maminek a celé rodiny. Všechny další informace naleznete na plakátku.

 

Zápis úmyslů mší svatých na druhou polovinu roku 2022 se bude konat na faře v sobotu 21. května od 15 hodin do 17 hodin a v neděli 22. května po mši svaté rovněž na faře.

Děkujeme všem, kteří připravili minulou neděli pohoštění pro mladé účinkující z muzikálu Až na smrt. Poděkování patří také všem ochotným mužům, kteří pomáhali při včerejší brigádě a hodným ženám za úklid.