OHLÁŠKY

28. února 2021

2. neděle postní

Svátky v týdnu

Pátek je prvním v měsíci březnu.

Týdenní program

Dnes bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži farnosti. 

 

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 

Na první pátek bude od 16 hodin příležitost k adoraci a svátosti smíření.

 

Příští neděli povedou křížovou cestu ministranti. 

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce na Haléř sv. Petra vybralo 9.387,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na opravy 10.000,- a 4.000,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispívají na opravy i prostřednictvím bankovního převodu (211,- Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

V tomto týdnu bude ve všední dny po každé mši svaté (po, čt, pá) příležitost přijmout v kostele individuálně svátost pomazání nemocných. Bylo by vhodné, pokud to půjde, přijmout před tím i sv. smíření.

 

Aktivita farnosti v postní době:

Během postní doby je možné zapojit se do putování ke křížům. Dalším křížem, ke kterému se můžete vydat, je kříž na ulici Těchlovská. Další informace najdete na stránkách farnosti.

 

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

 

Podle bodu VI. odstavce 2. usnesení vlády je každý účastník povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.

Náš farní kostel sv. Vavřince díky své kapacitě k sezení (včetně pavlačí) nabízí možnost využít při bohoslužbě 40 míst (tedy 40 účastníků bohoslužby). Prosíme, abyste se na bohoslužby zapisovali do rezervačního systému.

Využívejte i nadále možnosti sledování mše svaté v TV nebo online přenosů. Bezprostředně po nedělní mši svaté se bude podávat svaté přijímání. 

21. února 2021

1. neděle postní

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Týdenní program

Dnes bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství živého růžence. 

 

V pátek budou mít křížovou cestu v 17 hodin děti s paní katechetkou.

 

Příští neděli povedou křížovou cestu muži farnosti.

 

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 10.490,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na opravy 2.000,-Kč; Děkujeme všem, kdo přispívají na opravy i prostřednictvím bankovního převodu (1.411,- Kč). Dnes byla sbírka Haléř sv. Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Děkujeme také všem, kdo se zapojili do sbírky autolékárniček pro lidi bez domova.

 

Charita ČR pořádá v postní době projekt „Postní almužna“. Vzadu v kostele si můžete vyzvednout barevnou krabičku na finanční prostředky, které mají představovat, co jsem si z lásky k Bohu a k lidem v době postní odřekl. Na Květnou neděli se vyberou a prostřednictvím Charity Zlín mohou pomoci potřebným.

 

Aktivita farnosti v postní době:

Jak už bylo v ohláškách minulý týden, během postní doby se bude možné zapojit do putování ke křížům. Prvním křížem, ke kterému se můžete vydat, bude dřevěný kříž na Kopanické ulice. Další informace najdete na stránkách farnosti.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018