KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

  • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018

OHLÁŠKY

8. března 2020

2. neděle postní

Svátky v týdnu

V pátek je výroční den zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něho v modlitbě.

Týdenní program

Dnes bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty, kterou povedou muži farnosti. 

 

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 

V pátek budou mít křížovou cestu v 17 hodin děti s paní katechetkou.

 

Příští neděli povedou křížovou cestu ministranti. 

Oznámení

Příští neděli bude sbírka na naše opravy.

 

Hned po mši svaté bude v KC nácvik chrámového sboru na velikonoční svátky. 

 

Všichni mladí jsou zváni na mši sv. pro mládež, která se uskuteční v pátek v 18 h v Želechovicích.

 

Příští neděli v 17 hodin bude v našem kostele Večer chval. Všichni jste ke společné modlitbě srdečně zváni.

 

Místní organizace KDU-ČSL zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 15. března v 15:30 hod na Orlovně ve Vizovicích. Zváni jsou všichni příznivci a členové místní organizace.

Soutěž "Tak neváhej a čti!"

Neděle 8.3.2020 (Mt 17,1–9): Které tři učedníky vzal Ježíš sebou na horu Proměnění? 

Starší otázky níže.

1. března 2020

1. neděle postní

Svátky v týdnu

Čtvrtek je den modliteb za kněžská povolání. 

 

Na první pátek bude příležitost k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.

Týdenní program

Dnes bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství živého růžence. 

 

V pátek křížová cesta nebude. Příští neděli povedou křížovou cestu muži farnosti.

 

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

V pátek dopoledne navštíví o. Vít nemocné.

 

Příští neděli 8. března začnou po mši svaté v komunitním centru zkoušky chrámového sboru.

 

Všichni mladí jsou zváni na mši sv. pro mládež, která se uskuteční v pátek 13. března v 18 h v Želechovicích.

 

Charita ČR pořádá v postní době projekt „Postní almužna“. Pod věží kostela si můžete vyzvednout barevnou krabičku na finanční prostředky, které mají představovat, co jsem si z lásky k Bohu a k lidem v době postní odřekl. Na spodku krabičky můžete vyznačit účel, na který se mají takto vybrané prostředky použít. Schránky s postní almužnou přineseme na Květnou neděli.

Postní projekt s Ježíšem na hoře

Vzadu v kostele u kropenky je umístěna „hora Blahoslavenství“ s učícím Ježíšem. Po každé mši sv. si můžeme z připraveného košíčku vzít 1 postavičku, která symbolizuje naši ochotu naslouchat Pánu Ježíši. Postavičky pro první týden jsou bílá pro dospělé a zelená pro děti. Postavičky zapichujeme do hory. Rovněž je v košíčku text s předsevzetím, o které se můžeme celý týden snažit. Na 1 lístku jsou jak pro dospělé, tak pro děti. Podrobný popis této nejen postní aktivity je na nástěnce pod věží kostela.

V rámci vyhlášení roku Bible zveme všechny zájemce ve čtvrtek po mši sv. od 18:15 do komunitního centra na Lectio divina. Jedná se o rozjímavou četbu Bible metodou postupných kroků. Budeme společně rozjímat nad evangeliem následující neděle. Text evangelia bude pro každého připraven, kdo by ale chtěl, může si přinést Bibli vlastní.

Soutěž "Tak neváhej a čti!"

Neděle 1.3.2020 (Mt 4,1–11): Na kterých třech místech pokoušel ďábel Ježíše v dnešním evangeliu?

Neděle 8.3.2020 (Mt 17,1–9): Které tři učedníky vzal Ježíš sebou na horu Proměnění?