OHLÁŠKY

27. září 2020

26. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to doporučený zasvěcený svátek.

 

V úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

 

Ve středu  je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

 

Ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Zároveň je den modliteb za kněžská povolání; mysleme na tento úmysl ve svých modlitbách.

 

V pátek je památka sv. andělů strážných a také první pátek v měsíci říjnu.

Týdenní program

V pondělí bude mše sv. v 9:00.  Jinak budou mše svaté přes týden v obvyklých časech.

 

Ve čtvrtek 1. října v 15:00 bude v kostele poslední rozloučení s paní Jiřinou Kovaříkovou.

 

Na první pátek bude od 16 hodin příležitost k adoraci a svátosti smíření.

Oznámení

Nejmenovaný dárce věnoval na opravu elektroinstalace v kostele 1.000,-  další 25.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Ve čtvrtek začne nový měsíc. Nezapomeňme, že říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Využijte této příležitosti jak k soukromé modlitbě, tak i k modlitbě ve společenství. Rovněž připomínám možnost zapojit se do společenství živého růžence. Zájemci se mohou přihlásit u paní Bačové.

 

V pátek dopoledne navštíví o. Vít nemocné.

 

Vyšlo nové číslo Farního zpravodaje. 

Neděle 27.9.2020 (Mt 21,28-32)

Který ze synů nevykonal otcovu vůli?​

Soutěžní otázku z každé neděle naleznete na stránce domů nebo zde. Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte dle pokynů na uvedenou e-mailovou adresu. Odpovědi můžete zasílat do 1. neděle následujícího měsíce.

20. září 2020

25. neděle v mezidobí 

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Ve středu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Sbírka v kostele je určena na opravu elektřiny v našem kostele. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne v 17 hodin se v našem kostele uskuteční Večer chval. Modlitbu povede společenství Chvály Slavičín. Všichni jste srdečně zváni.

 

Orel jednota Vizovice zve všechny rodiny na Hry bez hranic, které se uskuteční v sobotu 26. 9. od 14 hodin venku v okolí Orlovny. Kromě netradičních disciplín se můžete těšit i na doprovodný program k 30-ti letům od obnovení jednoty.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

  • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018