top of page

OHLÁŠKY

24. září 2023

25. neděle v mezidobí

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

Ve středu sv. Vincence z Paula, kněze

Ve čtvrtek slavnost sv. Václava, knížete a mučedníka, hlavního patrona naší arcidiecéze

V pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

V sobotu sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí

 
Týdenní program

Mše sv. jako obvykle, kromě čtvrtku

Ve čtvrtek 28. 9. na sv. Václava v 9 hod.

 
Oznámení

PODĚKOVÁNÍ. Velké díky všem, kteří pomohli připravit kostel, liturgii i koláčky na slavnost biřmování, kterou jsme prožili minulou neděli.

Sbírka minulou neděli byla 24. 356,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Brigáda. Tuto sobotu 30. 9. Bude na faře brigáda. Bude potřeba vyčistit rýny, vystěhovat kuchyň a jeden pokoj na faře. Začátek v 8 hod. Prosím o vaši pomoc!

Kaple na Karažijce. V měsíci říjnu bude opět každou středu od 16 do 18 hod. otevřena kaple Panny Marie Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. V sobotu 7. 10. bude tradiční pouť našeho děkanátu na Velehrad. Pokud byste se chtěli na něco zeptat biskupa, můžete tak učinit napsaným dotazem a vhodit je do označené schránky v kostele ještě dnes nebo poslat na e-mail: ptejsebiskupa@ado.cz. * Autobus pojede ve 13:15 z náměstí, cena je 200,-. Program na Velehradě začíná v 15 hod. Napsat se můžete vzadu v kostele.

17. září 2023

24. neděle v mezidobí

06m.jpg
 
Svátky v týdnu

Ve středu sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků

Ve čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí

 
Týdenní program

mše sv. jako obvykle, kromě:

v sobotu 23. 9. mše sv. nebude z důvodu farní pouti na slovenská poutní místa

 
Oznámení

Sbírka minulou neděli byla 14. 716,- Kč a e-dar 200,-. Pán Bůh zaplať.

Výuka náboženství. Začala uplynulý týden; připomínám, že platí začátky tak, jak jsou vyvěšeny na nástěnkách a webu farnosti.

Pastorační rada. Setkání pastorační rady bude tento čtvrtek 21. 9. v 18:30 na centru.

Farní pouť. Je již tuto sobotu 23. 9. Odjezd je v 7:30 z autobusového nádraží; více informací na webu.

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. V sobotu 7. 10. bude tradiční pouť našeho děkanátu na Velehrad. Letos je čas od 16 do 17 hod. vyhrazen setkání a diskuzi s biskupem. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, můžete tak učinit napsaným dotazem a vhodit je do označené schránky v kostele do neděle 24. 9. nebo poslat na e-mail: ptejsebiskupa@ado.cz.

Koncert v kostele ve Vsetíně. V neděli 24. září se uskuteční v 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vsetíně koncert skupiny GOOD WORK. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na pouť do Žarošic. Farnost Vsetín a Liptál pořádá v sobotu 14. října 2023 pouť do Žarošic. Otec Jindřich srdečně zve i farníky z Vizovic, Bratřejova a Jasenné. Nástupní místa na zastávkách v Jasenné, Lutonině a Vizovicích. Více na nástěnkách.

bottom of page