OHLÁŠKY

5. prosince 2021

2. neděle adventní

06m.jpg

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Mikuláše, biskupa.

 

V úterý je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

 

Ve středu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený zasvěcený svátek.

Týdenní program

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 6.45 hodin ráno. Na roráty zveme všechny děti i dospělé (V pondělí večer už není mše sv.!!!).

 

Ve středu v 15:30 bude poslední rozloučení s panem Máriem Hlaďáčkem.

 

Jinak budou mše svaté jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 15.182,- Kč. Nemocní věnovali na kostel 4.000,- a nejmenovaný dárce 10.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

V sobotu 11. prosince bude od 9.00 brigáda – vánoční úklid kostela. Zveme všechny ochotné pomocníky.

 

Adventní koncert dětí ze ZUŠ příští neděli byl zrušen.

 

V sobotu 8. ledna 2022 proběhne ve Vizovicích tradiční Tříkrálová sbírka. Této akce se účastní vždy několik desítek dětí a mládežníků. I letos zveme všechny děti ke koledování a předem děkujeme za jejich ochotu a pomoc. Z organizačních důvodů prosíme rodiče o přihlášení dětí koordinátorce sbírky v naší farnosti Hance Radoňové.

 

Zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2022 bude příští sobotu 11. prosince od 15 do 17 hodin na faře a v neděli po mši svaté v sakristii.

28. listopadu 2021

1. neděle adventní

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V pátek je památka sv. Františka Xaverského, hlavního patrona misií.

Týdenní program

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 6.45 hodin ráno (V pondělí večer už není mše). 

Na první pátek bude příležitost k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.

V pátek zemřel P. Emil Matušů. Rozloučení s ním proběhne v sobotu 4. prosince 2021 v 10 hodin v místě jeho posledního působiště v Prostějově-Vrahovicích a odpoledne ve 14 hodin ve Fryštáku, kde bude uložen do hrobu.  Vzpomeňte na něj prosím ve svých modlitbách.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 20.378,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na potřeby farnosti 1.000,- a další 30.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Díky Vaší štědrosti se podařilo vybrat 7.581,- Kč na akci Vánoční balíček pro Ukrajinu. Balíčky pro 3 chlapce byly zabaleny a předány Charitě. Podrobné informace o konkrétních věcech v balíčku najdete na nástěnce pod věží kostela. 

 

Adventní duchovní obnova, která měla být příští sobotu je zrušená.

 

V adventu se budeme scházet v kostele na rorátech při mši svaté v 6.45 v pondělí; v 6.45 ve středu ráno a v pátek večer. Děti, přineste si sebou lucerničky. 

 

V neděli přivítáme v kostele po mši svaté sv. Mikuláše s andělským doprovodem. Srdečně zveme všechny děti i všechny ostatní.

 

V pátek dopoledne navštíví o. Vít nemocné.

 

Naber správný směr

Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu, abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. 

Je čas poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se a „nabrat správný směr“ k našemu nebeskému Otci.

 Symbolem tohoto směřování bude proto letos směrovka jak pro děti tak pro dospělé s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou výzvou na co se zaměřit, od čeho se odpoutat či jak prohloubit mezilidské vztahy. Více na nástěnce.

 

Po mši svaté budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj.