OHLÁŠKY

29. listopadu 2020

1. neděle adventní

Dnes je první neděle adventní liturgického cyklu B. 

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a s touhou po Kristu.

Svátky v týdnu

V pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Ve čtvrtek je památka sv. Františka Xaverského, hlavního patrona misií.

Týdenní program

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 7.00 hodin ráno. (V pondělí večer už není mše sv.)

Ve středu bude v 15.00 poslední rozloučení s paní Josefou Klačánkovou.

Na první pátek bude příležitost k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.

​Úmysly mší svatých naleznete zde.

Oznámení

Minulou neděli se ve sbírce vybralo 4.660,- Kč. Nejmenovaný dárce věnoval na opravy kostela 2.000,- a 5.000,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispívají na opravy i prostřednictvím bankovního převodu (11.700,- Kč). Všem Pán Bůh zaplať!

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo 13.11.2020 nový systém na mapování aktuální epidemiologické situace (PES). Podle stávajícího stupně pohotovosti (od čtvrtka č. 3) jsou bohoslužby zařazeny do opatření, které dovoluje účastnit se bohoslužby v počtu max. 30 osob.

Mše svaté se může účastnit přednostně rodina, která má v daný den úmysl mše svaté.

Prosíme, abyste využili možnosti sledování mše svaté v TV nebo online přenosů.

Do nedělní sbírky můžete přispět převodem z účtu na: 1406674309/0800

 

Zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2021 se bude konat v sobotu 5. prosince

od 14 hodin do začátku mše svaté na faře a v neděli 6. prosince po mši svaté (9.45) také na faře.

 

Vzadu v kostele jsou k rozebrání adventní kalendáře, které jsou zvlášť vhodné k rodinnému prožívání adventu. 

 

Informace zvláště pro děti:

 

V adventu se budeme scházet v kostele na rorátech při mši svaté v 7.00 v pondělí; v 7.00 ve středu a v pátek v 17.30. Děti, přineste si sebou lucerničky. Bohužel nemůže být letošní rok snídaně na faře. 

Seznámíme se společně s příběhem o andělském sněmu. Vyprávění bude ke stažení i na webu farnosti pro rodiny, které na mši sv. nebudou. Andělé sebou přinesou také úkoly. Anděla s úkolem je možné si od neděle 29. 11. vyzvednout v předsíni kostela. Každý adventní týden (od neděle) bude nový úkol. Tedy na jeden adventní týden budou 3 různí andělé s úkolem (k vystřižení a vyplnění). Pro dospěláky úkol bez anděla. 

 

Letos má Mikuláš nelehký úkol. Rád by obdaroval děti, poslechl si, co umí, zda se modlí, poslouchají. Avšak opatření v naší zemi tomu brání. Proto jsme se svatým Mikulášem domluvili, že děti pozdraví a my to nahrajeme. V sobotu 5. 12. si můžete na webových stránkách farnosti Mikulášův pozdrav pustit. Nezapomeňte!!! Mikuláš slíbil, že dětem, které splní úkol, (který Mikuláš v sobotu oznámí) pošle v neděli anděly k nám do kostela s odměnou.

V neděli 6. 12. v 9.45–10.15 v kostele – dárek od Mikuláše k vyzvednutí!

22. listopadu 2020

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Dnes je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, poslední neděle v církevním roce a mše svatá byla obětována za živé a zemřelé členy Orelské jednoty Vizovice.

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků.

 

Příští neděle je první adventní, začátek nového liturgického roku.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, ale v omezeném počtu max. 20 osob.

​Úmysly mší svatých naleznete zde.

Oznámení

Nejmenovaný dárce věnoval na opravy kostela 20.000,- a další 2.500,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispívají na opravy i prostřednictvím bankovního převodu (4.000,- Kč). Všem Pán Bůh zaplať!

 

Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády v kostele a jeho okolí. Díky za váš čas a obětavost.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo 13.11.2020 nový systém na mapování aktuální epidemiologické situace (PES). Podle stávajícího stupně pohotovosti (od pondělí č.4) jsou bohoslužby zařazeny do opatření, které dovoluje účastnit se bohoslužby v počtu max. 20 osob.

 

Ve Vizovicích budou mše svaté v obvyklých časech a účastnit se jich může přednostně rodina, která má v daný den úmysl mše svaté. V neděli bude jen jedna mše svatá v 9 hodin. V Jasenné ani Bratřejově nedělní mše svatá nebude.

 

Prosíme, abyste využili možnosti sledování mše svaté v TV nebo online přenosů.

 

Do nedělní sbírky můžete přispět převodem z účtu na: 1406674309/0800

 

Vzadu v kostele jsou k rozebrání adventní kalendáře, které jsou zvlášť vhodné k rodinnému prožívání adventu. 

 

Na první neděli adventní budou požehnány adventní věnce.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018