OHLÁŠKY

12. července 2020

15. neděle v mezidobí – Slavnost 1. sv. přijímání

Svátky v týdnu

Ve středu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

 

Ve čtvrtek je památka Panny Marie Karmelské.

 

Příští neděle je 16. v mezidobí.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

 

Ve čtvrtek 16. července bude na faře po večerní mši sv. v 18.15 hod. setkání pastorační rady farnosti. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Neděle 12.7.2020 (Mt 13, 1–23):

Kde seděl Ježíš, když vyprávěl podobenství o rozsévači?

Soutěžní otázku z každé neděle naleznete na stránce domů nebo zde. Odpovědi na soutěžní otázky zasílejte dle pokynů na uvedenou e-mailovou adresu. Odpovědi můžete zasílat do 1. neděle následujícího měsíce.

5. července 2020

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Svátky v týdnu

V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Týdenní program

V pondělí bude mše sv. ráno v 8.00. Příští neděli bude z důvodů slavnosti prvního sv. přijímání změněn čas bohoslužby. Mše sv. bude v 10.30 hod.

Jinak budou mše svaté v týdnu jako obvykle.

Oznámení

Připomínáme všem rodičům dětí, které letos pojedou na farní tábor, že informační schůzka proběhne dnes (v neděli 5.7.) po mši svaté v Komunitním centru.

 

V pátek bude po mši svaté nácvik dětí na první svaté přijímání. V sobotu od 9 hodin pak půjdou děti ke sv. zpovědi. Příležitost mohou využít i jejich nejbližší.

 

Příští neděli v 10.30 hodin při mši svaté půjdou děti k prvnímu svatému přijímání. Modleme se za ně, aby neztratily přátelství s Pánem Ježíšem.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

  • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018