KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

  • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018

OHLÁŠKY

26. ledna 2020

3. neděle v mezidobí

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

 

V pátek je památka sv. Jana Boska, kněze.

 

Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru.

 

V neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu - lidově Hromnice.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

 

V neděli budou při mši svaté představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání.

Oznámení

V úterý by se dožil otec Jan Kutáč (28.1.1942) 78 let. V pátek oslaví otec arcibiskup Jan Graubner svátek. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

Díky vám všem, kteří jste se zúčastnili ekumenických bohoslužeb, ať už v evangelickém sboru ve Vizovicích nebo ve farním kostele v Jasenné. Při bohoslužbě ve Vizovicích se vybralo na pomoc Lékařům bez hranic na podporu uprchlíků v Řecku 4.500,- Kč a v Jasenné 4.830,- Kč.

 

V sobotu 1. února se v našem kostele v 18.30 uskuteční koncert skupiny Good Work – dříve Paprsky. Bližší informace o koncertě naleznete na plakátu. Všichni jste zváni.

 

Po mši svaté budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj.

19. ledna 2020

2. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

 

V pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

 

V sobotu je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Další ekumenická bohoslužba bude ve středu 22. ledna od 17 hodin v katolickém kostele v Jasenné. Všichni jste srdečně zváni.

 

Ve čtvrtek 23. ledna bude na faře v 18.30 setkání pastorační rady.

 

V sobotu 25. ledna od 19 h se v občanském centru ve Štípě uskuteční Děkanátní diskotéka. Všichni mladí jsou zváni.

 

V sobotu 1. února se uskuteční ve Šternberku tradiční již 20. Hromniční pouť matek. Maminky, všechny důležité informace naleznete na plakátku. Autobus bude odjíždět v 6.45 h z vizovického náměstí. Za autobus se bude platit 200 Kč. Zapisujte se na papír pod věží.

 

V sobotu 1. února se v našem kostele v 18.30 uskuteční koncert skupiny Good Work – dříve Paprsky. Bližší informace o koncertě naleznete na plakátu. O hudební skupině pak v letáčku, který vám bude k dispozici při odchodu z kostela.

 

I letos se uskuteční letní farní tábor. Bude 1. - 8. srpna v Písařově. Přihlášky a další informace se objeví někdy v březnu.

 

Dnes odpoledne bude od 17 hodin v sále KC Večer chval. Všichni jste zváni ke společné modlitbě.