top of page

OHLÁŠKY

20. listopadu 2022

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

06m.jpg

Svátky v týdnu

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

 

V úterý je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

 

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků.

 

Příští neděle je první adventní, začátek nového liturgického roku.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se při sbírce vybralo 19.891,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2023 se bude konat v sobotu 26. listopadu od 15 hodin do začátku mše svaté a v neděli 27. listopadu po mši svaté na faře.

 

Ve čtvrtek 24. listopadu bude v 18:15 hod. v komunitním centru setkání pastorační rady farnosti.

 

V pátek bude při mši sv. předání kancionálů dětem, které se připravují na 1. sv. přijímání. Děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni.

 

Na první neděli adventní budou požehnány adventní věnce.

Milí přátelé, opět po roce máme možnost díky nadaci Šance Olomouc https://sanceolomouc.cz/projekty/vanocni-hvezda/ řispět na léčbu nemocných dětí. A to zakoupením vánoční růže-hvězdy (bílé nebo červené za 120Kč). Objednat si ji můžete zapsáním do google tabulky: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiqGn0bvrgOVXQ6Gto4hH-AINgH6L_2ivl3V2CMPwpc/edit#gid=0

nebo na papír pod věží kostela ve Vizovicích a to do 20.11. do 11h. Závazně objednané růže budou k odběru v sobotu 26.11. 8–11 a v neděli 27.11. 10–11 v Komunitním centru Vizovice. Udělejme radost sobě i druhému.

13. listopadu 2022

33. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Ve čtvrtek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

 

Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle liturgického roku.

Týdenní program

Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.

Oznámení

Minulou neděli se při sbírce na Charitu vybralo 24.511,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude pravidelná sbírka na naše opravy.

 

Zkouška chrámového sboru začne dnes po mši sv. v Komunitním centru. Pokud má někdo chuť se aktivně do zpěvu zapojit - bude vítán.

Jelikož mají děti v pátek ředitelské volno a mnozí využijí prodlouženého víkendu, nebude večerní mše svatá zaměřená pro děti.

Smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale vás všechny srdečně zve na koncert duchovní hudby Canticum Camerale: Od renesance po současnost, který bude zároveň ohlédnutím za interpretovanými skladbami za 40 let existence sboru. Koncert se uskuteční v našem kostele v sobotu 19.11.2022 od 19:00. Podrobnosti naleznete na nástěnce pod věží kostela. 

bottom of page