top of page

SOUTĚŽ - TAK NEVÁHEJ A ČTI!

​Úvod

Letošní rok je rokem Božího slova. Vyhlásila ho Katolická biblická federace a vedla ji k tomu dvě výročí. První připomíná 1600 let od smrti velkého církevního učitele sv. Jeronýma, který překládal biblické knihy do latiny a zemřel 30.9. roku 420 v Betlémě. To druhé upomíná, že před deseti lety papež Benedikt XVI. vydal exhortaci Verbum domini, která upozorňuje, že působení církve má být inspirováno a živeno biblickým Božím slovem.  Je dobré také zmínit, že Svatý Otec František vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slova.

I proto jsme se u nás ve Vizovicích rozhodli pomocí soutěže povzbudit všechny farníky k četbě Bible – Božího slova.

Tak neváhej a čti.png

Aktuální soutěžní otázky

Neděle 6.9.2020 (Mt 18,15-20): 

Co se stane s tvým bratrem, uposlechne-li tvého pokárání?

Neděle 13.9.2020 (Mt 18,21-35): 

Kolikrát máš odpustit svému bratru, když se proti tobě prohřeší?

(A bonusová: Víte, co to číslo znamená?)

Neděle 20.9.2020 (Mt 20,1-16a)

Co vyobrazuje příběh o hospodáři a vinařích? 

Neděle 27.9.2020 (Mt 21,28-32)

Který ze synů nevykonal otcovu vůli?

Změna v probíhání soutěže

Chvála Kristu!

Současná situace si vyžádala změny v pravidlech naší soutěže hned na jejím počátku. Nám to ale nevadí! Abychom vyhověli všem hygienicko-epidemiologickým opatřením, bude veškerá komunikace vedena pomocí internetu. Tady jsou zásadní změny v bodech:

 • otázky budou zveřejňovány na webu farnosti

 • odpovědi posílejte na emailovou adresu bible.vizovice@seznam.cz

 • z jedné emailové adresy můžete poslat libovolné množství soutěžních emailů (za každého existujícího člena rodiny nebo farníka, který chce soutěžit), zjednodušeně:

  • jeden odeslaný mail = jeden soutěžící

 • samozřejmě můžete soutěžit za celou rodinu pod jedním emailem 

 • do emailu prosím uveďte: 

  • A. přehledně odpovědi na jednotlivé otázky na daný měsíc

  • B. celé své jméno

  • C. věk (alespoň přibližně – máme vždy cenu pro dítě nebo pro dospělého)

 • takto získané informace použijeme pouze pro účely soutěže a poté znehodnotíme

 • odpovědi posílejte vždy nejpozději do první neděle následujícího měsíce do 24:00

  • např. za březen tedy nejpozději do neděle 5.4.2020 24:00

 • vítěze budeme kontaktovat opět emailem, a to co nejdříve po slosování 

  • na možnostech předání ceny se domluvíme individuálně 

 • na spravedlivost losování i průběhu celé soutěže dohlíží Nejvyšší Notář! 😊

POZOR! ÚČASTÍ NA TÉTO HŘE MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVISLOST NA ČETBĚ PÍSMA SVATÉHO!

TAK NEVÁHEJTE A ČTĚTE!

 

Za pořadatele Martin Jandl

Pravidla soutěže

 • každou neděli bude na konci mše svaté zveřejněna otázka týkající se nedělního evangelia (případně i jiného biblického textu)

 • ve Farním zpravodaji bude vložen souhrn otázek s odpovědními archy (pár jich bude i volně vzadu v kostele a taky k vytištění na webových stránkách – ať může soutěžit celá rodina), po vyplnění se odevzdají vzadu v kostele do krabice – nejpozději první neděli následujícího měsíce. Akceptujeme i odpovědi na vlastním papíře (se jménem a adresou)

 • ze správných odpovědí bude každý měsíc (první neděli v měsíci na konci mše) vylosován výherce hezké ceny, navíc všechny správné odpovědi budou zařazeny do „velké losovačky“ na konci soutěže – o více cen

 • jednotlivé otázky budou k dispozici na webových stránkách farnosti, ve zpravodaji a vzadu v kostele

 • začínáme 1.3.2020 (první neděle postní) a končíme 27.9.2020 (neděle před 1600. výročím úmrtí sv. Jeronýma – 30.9.)

 • v průběhu celé soutěže mohou být zařazeny bonusové otázky či dokonce úkoly

Předchozí soutěžní otázky

Neděle 1.3.2020 (Mt 4,1–11): 

Na kterých třech místech pokoušel ďábel Ježíše v dnešním evangeliu?

Neděle 8.3.2020 (Mt 17,1–9): 

Které tři učedníky vzal Ježíš sebou na horu Proměnění? 

Neděle 15.3.2020 (Jan 4,5–42): 

Jak dlouho Ježíš zůstal u Samaritánů po setkání se samařskou ženou? 

Neděle 22.3.2020 (Jan 9,1–41): 

Co udělali Židé s člověkem, kterému Ježíš uzdravil oči? 

Neděle 29.3.2020 (Jan 11,1–45): 

Jak dlouho už ležel Lazar v hrobě, než ho Ježíš vzkřísil?

Neděle 5.4.2020 (Mt 26,14-27,66):

V textu je zmíněno, že zpovzdálí přihlížely smrti P. Ježíše i některé ženy.

Které z nich jsou přímo jmenovány? 

Neděle 12.4.2020 (Jan 20,1-9): 

Která část Ježíšova oděvu ležela na jiném místě než pruhy plátna,

když Šimon Petr vstoupil do hrobky? 

Neděle 19.4.2020 (Jan 20,19-31): 

Co odpověděl Tomáš poté,  co ho Ježíš vyzval ať vloží ruku do Jeho ran? 

Neděle 26.4.2020 (Lk 24,13-35): 

O čem hovořil Ježíš k učedníkům po cestě do Emauz?

Neděle 3.5.2020 (Jan 10,1–10):

K čemu nebo ke komu se Ježíš přirovnává v dnešním evangeliu?

Neděle 10.5.2020 (Jan 14,1–12): 

Na jakou otázku odpověděl Ježíš "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo 

nepřichází k Otci než skrze mne..."?

Neděle 17.5.2020 (Jan 14,15–21): 

O jakého Pomocníka, který zůstane s učedníky navždy, slibuje Ježíš poprosit Otce?

Neděle 24.5.2020 (Jan 17,1–11a): 

Jak je v tomto úryvku "definován" věčný život?

Neděle 31.5.2020 (Jan 20,19–23): 

Co řekl Ježíš poté, co na učedníky dechl?

Neděle 7.6.2020 (Jan 3,16–18):

Komu řekl Ježíš svá slova v dnešním evangeliu?

Neděle 14.6.2020 (Mt 9, 36–10, 8):

Ke komu mají učedníci jít podle Ježíše raději než k pohanům a do samařských měst? 

Neděle 21.6.2020 (Mt 10, 26–33):

Za kolik se v tomto evangelium prodávají dva vrabci?  

Neděle 28.6.2020 (Mt 10, 37–42):

Jakou odměnu dostane ten, který se ujme spravedlivého, protože je spravedlivý?

Neděle 5.7.2020 (Lk 10, 1–9):

Kolik dvojic dalších učedníků poslal Ježíš před sebou do míst a měst, která chtěl navštívit?

Neděle 12.7.2020 (Mt 13, 1–23):

Kde seděl Ježíš, když vyprávěl podobenství o rozsévači?

Neděle 19.7.2020 (Mt 13, 24–43):

Kdo jsou v dnešním podobenství ženci?

Neděle 26.7.2020 (Mt 13, 44–52):

K čemu všemu připodobňuje Ježíš v tomto úryvku Nebeské království?

Neděle 2.8.2020 (Mt 14,13–21): 

Co chtěli nejprve učedníci udělat se zástupem lidí?

Neděle 9.8.2020 (Mt 14,22–33): 

Proč Petr zapochyboval?

Neděle 16.8.2020 (Mt 15,21–28)

Čím trpěla dcera kenanejské ženy?

Neděle 23.8.2020 (Mt 16,13–20)

Za koho pokládali učedníci Ježíše?

Neděle 30.8.2020 (Mt 16,21-27)

Co musí udělat ten, kdo chce jít za Ježíšem?

bottom of page