top of page

KOMUNITNÍ CENTRUM VIZOVICE

Poskytované služby

V Komunitním centru ve Vizovicích jsou poskytovány tyto služby: 

  • Poradenské služby sociálního pracovníka

  • Odborné sociální poradenství – Občanská poradna Charity Zlín

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Terénní asistenční služba Azylového domu Vsetín

 

V návaznosti na současná nařízení a opatření chceme nabídnout možnost konzultací e-mailem nebo telefonicky. 

Sociální pracovník poradí jak a kde požádat o sociální dávky, při řešení nepříznivých životních situací a na koho se obrátit.

Kontakt

Bc. Hana Puype

+420 777 809 434

puype.hana@ado.cz

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální a dluhové poradenství. Jde o rady, informace a aktivní pomoc občanům k jejich lepší orientaci v sociálních systémech a zákonech. Poradna podporuje a posiluje své klienty při prosazování svých práv a potřeb a tím jim umožňuje vést samostatný a důstojný život ve společnosti. Služba také poskytuje pomoc při řešení tak zvané dluhové pasti. Pracovníci neřeší uživatelův problém za něj, ale poskytují mu takovou oporu, která mu přispěje k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami. Poradenství je poskytováno bez úhrady.

 

Kontakt

Mgr. Jana Strouhalová

+420 739 245 973

poradna@zlin.charita.cz

Terénní asistenční služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní a sociální situaci a mají snahu svou situaci zlepšit (dlouhodobá finanční tíseň a předluženost, nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující rodinné prostředí apod.) Cílem terénní asistenční služby je poskytnout podporu a praktickou pomoc rodinám ve zvládání problémových životních situací a provázet je při řešení jejich problémů. Nabízíme poradenství, pomoc a podporu rodin ze strany sociálních pracovníků v místě vašeho bydliště.

Kontakty

Mgr. Eva Majštiníková

+420 730 181 010

 eva.majstinikova@azylovydum.cz

Poskytované služby

O komunitním centru

Nové komunitní centrum dokončila Římskokatolická farnost Vizovice. Jde o největší nekomerční novostavbu, kterou ve městě po roce 1989 vybudoval jiný subjekt než radnice. Díky němu se zvýší kvalita dostupnosti sociálních služeb, využívat jej bude moci i veřejnost, především pak rodiny s dětmi a mladí lidé. 

Stavba přišla na 14,2 miliony korun, z toho 13,3 milionu Kč tvoří evropská dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, město Vizovice poskytlo 600 000 Kč.

Komunitní centrum vyrostlo na místě bývalé stodoly a dalších dvou hospodářských budov, které byly památkou na dobu, kdy se farnost věnovala i zemědělskému hospodářství. Zchátralé objekty nakonec musely jít k zemi. Projekt inženýra Lukáše Peniaška a jeho spolupracovníků z LP Projekce s.r.o. novostavbu citlivě zasadil do prostředí farního dvora, takže nijak nenarušuje prostředí dvou sousedních nemovitých kulturních památek – kostela svatého Vavřince a římskokatolické fary.

Zastavěná plocha je 287 m2, užitná pak 455 m2. V komunitním centru je sál pro 50 osob, dvě klubovny a další čtyři místnosti, které slouží jako kancelář, konzultační místnost a podobně. Přízemí je bezbariérové.

O komunitním centru
Fotografie

Fotografie

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ceník pronájmu

Ceník pronájmu

Ceník pronájmu pro soukromé oslavy a akce naleznete zde.

bottom of page