1/5

Mimořádné oznámení

Na základě změny nařízení vlády rušíme v naší farnosti nutnost registrace na bohoslužbách, zákazu zpěvu a umožňujeme tak možnost všem, kteří budou chtít přijít. Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, dvoumetrové rozestupy a roušky.

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podrobněji na www.cirkev.cz.

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.

 

Nové mimořádné opatření neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě  rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro bohoslužby analogicky aplikovat odst. 17 mimořádného opatření.

Uvedená opatření se týkají bohoslužebných prostor (např. bohoslužby, adorace...). Jiné organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu

Účet farnosti: 1406674309/0800

 

I v současné situaci se v případě jakékoliv individuální duchovní pomoci (návštěva nemocných, svátost smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání) můžete obrátit na duchovního správce. 

 

Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

Sv. přijímání se bude podávat bezprostředně po nedělní mši svaté. Prosíme připravte se před i po přijímání modlitbou doma.

 

Rovněž můžete kněze kontaktovat v případě, kdy někdo zůstane doma sám a potřebuje pomoc s nákupem, zařízením nějakých neodkladných věcí apod. Můžeme zajistit pomoc skrze dobrovolníky ve farnosti.

P. Vít Hlavica; tel.: 731 402 111

MŠE ONLINE 

VYJÁDŘENÍ CÍRKVE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Aktuality
Vigilie Seslání Ducha Svatého
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme všechny na vigilii před slavností Seslání Ducha Svatého v sobotu 22. května ve 20 hodin v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer povede společenství Chvály Vizovice.

Letní dětský tábor
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme všechny děti, které v létě ukončí 1. – 9. třídu ZŠ na farní tábor, který bude letos od 24. do 31. července ve Staré Vodě. Cena tábora je 1 700,- Kč za první dítě, a za každé další pak 1500 Kč.

Přihlášky najdete pod věží kostela. S případnými dotazy se obraťte na Alču Kolaříkovou (tel.: 739 741 064), nebo napište na taborvizovice@seznam.cz.

Cesta rodin
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Na víkend 8. a 9. května 2021 je připravena Cesta rodin (cesta s 6 zastaveními, na kterých si budou členové rodiny odpovídat na různé otázky a plnit úkoly). Závěr cesty (vyzvednutí odměny) je v kostele, který je otevřen 10:00 - 17:00. Rodiny se nemusí nikam hlásit ani zapisovat, přijedou na místo a u hostince si vyzvednou hrací kartu a přečtou si další instrukce.

Jarní stopovací hra
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice děkuje všem, kteří se zapojili do jejích postních aktivit a zároveň všechny srdečně zve k aktivitám jarním, zejména Jarnímu putování Cestou světla z Čamínek ke kříži na Vinohrádku a jarní stopovací hře po mariánských místech. Více informací na orelské nástěnce a na facebookových stránkách.

Jarní putování Cestou světla
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice děkuje všem, kteří se zapojili do jejích postních aktivit a zároveň všechny srdečně zve k aktivitám jarním, zejména Jarnímu putování Cestou světla z Čamínek ke kříži na Vinohrádku a jarní stopovací hře po mariánských místech. Více informací na orelské nástěnce a na facebookových stránkách.

Domácí liturgie Velikonočního tridua
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jelikož i letos můžeme slavit Velikonoce jen s omezenou účastí lidu, je pro nás připravena pomůcka pro slavení Velikonočního tridua při domácí liturgii v rodině. Dokument k domácí liturgii naleznete na: https://drive.google.com/file/d/1b9qw57VgYN7RCMSbnIBzSeTpizrCAvln/view?usp=sharing
Rovněž můžete využít vysvětlující videa z loňského roku: https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Rok sv. Josefa
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

O možnosti získání daru plnomocných odpustků se dozvíte více na plakátku.

Cestou dvou bratří
XVI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje je vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). Více informací na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

Arcidiecézní setkání mládeže 2021
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Letošní arcidiecézní setkání mládeže proběhne on-line. Více informací o programu naleznete na facebookové stránce Arcidiecézní setkání mládeže 2021.

Postní putování
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Abychom jenom neseděli doma, rozhodli jsme se připravit postní aktivitu v podobě poutí ke křížům. Každý týden bychom v neděli určili jeden z křížů ve Vizovicích nebo blízkém okolí. K tomuto kříži by se pak rodiny nebo jednotlivci vydali s nějakým konkrétním úmyslem, za který by se cestou (a pak i u toho kříže) pomodlili. Více o této aktivitě uvnitř příspěvku. Putování můžete propojit s aktivitami členů Orla.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

  • pondělí, čtvrtek, pátek – 17:30

  • sobota – 17:30 s nedělními texty

  • neděle  – 9:00

Přihláška do náboženství 2021/22

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2021/22

Restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince ve Vizovicích – 1. etapa

Článek o restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince naleznete zde.

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020

Informace o výdajích spojených s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Rozvrh náboženství na školní rok 2020/2021

Zde ke stažení rozvrh na školní rok 2020/2021.

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.