1/5

Mimořádné oznámení

Na základě změny nařízení vlády rušíme v naší farnosti nutnost registrace na bohoslužbách, zákazu zpěvu a umožňujeme tak možnost všem, kteří budou chtít přijít. Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, dvoumetrové rozestupy a roušky.

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podrobněji na www.cirkev.cz.

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.

 

Nové mimořádné opatření neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě  rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro bohoslužby analogicky aplikovat odst. 17 mimořádného opatření.

Uvedená opatření se týkají bohoslužebných prostor (např. bohoslužby, adorace...). Jiné organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu

Účet farnosti: 1406674309/0800

 

MŠE ONLINE 

VYJÁDŘENÍ CÍRKVE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Aktuality
Pouť ke cti Panny Marie Královny na Vinohrádku v Kašavě
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V sobotu 21. srpna jste zváni na pouť ke cti Panny Marie Královny na Vinohrádku v Kašavě.

Pouť do Medjugorje
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V září se uskuteční pouť do Medjugorje s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Více informací na plakátku.

Provodovská pouť
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Provodovská farnost vás zve na pouť. Více informací na plakátku.

Citerový koncert v Lukově
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Římskokatolická farnost Lukov a OÚ Lukov vás zvou na citerový koncert.

Hledá se správce pro Dům sv. Josefa na Gruni
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Pro Dům sv. Josefa na Gruni se hledá křesťanský manželský pár nebo samostatný muž, který se chce věnovat práci s lidmi a pro lidi (v případě manželského páru, nabízíme možnost zaměstnání ženy jako provozní). Více detailů na plakátku.

Duchovní cvičení pro dívky
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

1.–5. srpna se bude pro dívky od 18 do 30 let konat duchovní cvičení s doprovázením v klášteře ve Štípě. Více informací na plakátku.

Vigilie Seslání Ducha Svatého
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme všechny na vigilii před slavností Seslání Ducha Svatého v sobotu 22. května ve 20 hodin v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer povede společenství Chvály Vizovice.

Letní dětský tábor
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme všechny děti, které v létě ukončí 1. – 9. třídu ZŠ na farní tábor, který bude letos od 24. do 31. července ve Staré Vodě. Cena tábora je 1 700,- Kč za první dítě, a za každé další pak 1500 Kč.

Přihlášky najdete pod věží kostela. S případnými dotazy se obraťte na Alču Kolaříkovou (tel.: 739 741 064), nebo napište na taborvizovice@seznam.cz.

Cesta rodin
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Na víkend 8. a 9. května 2021 je připravena Cesta rodin (cesta s 6 zastaveními, na kterých si budou členové rodiny odpovídat na různé otázky a plnit úkoly). Závěr cesty (vyzvednutí odměny) je v kostele, který je otevřen 10:00 - 17:00. Rodiny se nemusí nikam hlásit ani zapisovat, přijedou na místo a u hostince si vyzvednou hrací kartu a přečtou si další instrukce.

Jarní stopovací hra
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice děkuje všem, kteří se zapojili do jejích postních aktivit a zároveň všechny srdečně zve k aktivitám jarním, zejména Jarnímu putování Cestou světla z Čamínek ke kříži na Vinohrádku a jarní stopovací hře po mariánských místech. Více informací na orelské nástěnce a na facebookových stránkách.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

  • pondělí, čtvrtek, pátek – 17:30

  • sobota – 17:30 s nedělními texty

  • neděle  – 9:00

Přihláška do náboženství 2021/22

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2021/22

Restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince ve Vizovicích – 1. etapa

Článek o restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince naleznete zde.

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020

Informace o výdajích spojených s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Rozvrh náboženství na školní rok 2020/2021

Zde ke stažení rozvrh na školní rok 2020/2021.

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.