1/5

Mimořádné oznámení

Na základě změny nařízení vlády rušíme v naší farnosti nutnost registrace na bohoslužbách, zákazu zpěvu a umožňujeme tak možnost všem, kteří budou chtít přijít. Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, dvoumetrové rozestupy a roušky.

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podrobněji na www.cirkev.cz.

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.

 

Nové mimořádné opatření neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě  rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro bohoslužby analogicky aplikovat odst. 17 mimořádného opatření.

Uvedená opatření se týkají bohoslužebných prostor (např. bohoslužby, adorace...). Jiné organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu

Účet farnosti: 1406674309/0800

 

MŠE ONLINE 

Aktuality
Svatá Ludmila a patroni České země
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V rámci 54. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby se v pátek 24. září od 19:30 uskuteční v kostele sv. Vavřince koncert k 1100. výročí smrti sv. Ludmily v podání Scholy Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.

Poutní zájezd Barcelona, Andora, Lurdy
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

P. Jiří Kučera zve na poutní zájezd do Barcelony, Andory a Lurd s leteckou dopravou. Termín zájezdu je 14.–18. října 2021. Více informací na letáčku.

Konference POSLANÝ
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Konference Poslaný, která bude 4. září je jednodenní formace o službě v duchu nové evangelizace.
Součástí programu bude mše svatá, modlitba chval, vyučování, workshopy a semináře, inspirace a sdílení, modlitby vyzbrojení Boží mocí, svátost smíření, přímluvné modlitby, možnost individuálních rozhovorů, kavárna a další.

V RADOSTI
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V pátek 3. září proběhne ve Valašských Kloboukách akce V RADOSTI. Od 16.30 hodin na hlavním pódiu vystoupí Zahrajko zo Spievankova s programem pro děti, poté písničkář Pavel Helan a večerní program vyvrcholí evangelizačním programem s worshipovou slovenskou kapelou ESPÉ a raperem Augustínem a dalšími hosty.

Svatovavřinecká pouť
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Římskokatolická farnost Vizovice Vás srdečně zve na tradiční Svatovavřineckou pouť 8. srpna 2021. Poutní mše sv. s hlavním celebrantem P. Dominikem Kovářem bude v 15 hodin. Po mši sv. následuje posezení na orelském hřišti. Doprovodný program pro děti, pořádaný Centrem pro rodinu Vizovice, bude v sobotu a v neděli v zámeckém parku. Více informací na plakátku.

Pouť ke cti Panny Marie Královny na Vinohrádku v Kašavě
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V sobotu 21. srpna jste zváni na pouť ke cti Panny Marie Královny na Vinohrádku v Kašavě.

Pouť do Medjugorje
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V září se uskuteční pouť do Medjugorje s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Více informací na plakátku.

Provodovská pouť
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Provodovská farnost vás zve na pouť. Více informací na plakátku.

Citerový koncert v Lukově
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Římskokatolická farnost Lukov a OÚ Lukov vás zvou na citerový koncert.

Hledá se správce pro Dům sv. Josefa na Gruni
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Pro Dům sv. Josefa na Gruni se hledá křesťanský manželský pár nebo samostatný muž, který se chce věnovat práci s lidmi a pro lidi (v případě manželského páru, nabízíme možnost zaměstnání ženy jako provozní). Více detailů na plakátku.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

  • pondělí, čtvrtek, pátek – 17:30

  • sobota – 17:30 s nedělními texty

  • neděle  – 9:00

Rozvrh náboženství na školní rok 2021/2022

Ke stažení rozvrh náboženství na školní rok 2021/2022

Přihláška do náboženství 2021/22

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2021/22

Restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince ve Vizovicích – 1. etapa

Článek o restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince naleznete zde.

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020

Informace o výdajích spojených s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.