1/5

Mimořádné oznámení

Milí farníci,

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Podle bodu VI. odstavce 2. usnesení vlády je každý účastník povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.

Náš farní kostel sv. Vavřince díky své kapacitě k sezení (včetně pavlačí) nabízí možnost využít při bohoslužbě 40 míst (tedy 40 účastníků bohoslužby). Prosíme, abyste se na bohoslužby zapisovali do rezervačního systému zde. Využívejte i nadále možnosti sledování mše svaté v TV nebo online přenosů. Nedělní mše a slavnosti vysíláme i z našeho kostela.

 

Účet farnosti: 1406674309/0800

 

I v současné situaci se v případě jakékoliv individuální duchovní pomoci (návštěva nemocných, svátost smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání) můžete obrátit na duchovního správce. 

 

Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

Sv. přijímání se bude podávat bezprostředně po nedělní mši svaté. Prosíme připravte se před i po přijímání modlitbou doma.

Podávání svatého přijímání během Velikonoc

Svaté přijímání pro ty, kteří nebudou přítomní na bohoslužbách, se bude podávat na Velký pátek po křížové cestě do 16:00 a po velkopátečních obřadech do 19:00.

Na Bílou sobotu je možné přijít k přijímání do 20:15 a na velikonoční neděli do 10:30.

 

Rovněž můžete kněze kontaktovat v případě, kdy někdo zůstane doma sám a potřebuje pomoc s nákupem, zařízením nějakých neodkladných věcí apod. Můžeme zajistit pomoc skrze dobrovolníky ve farnosti.

P. Vít Hlavica; tel.: 731 402 111

MŠE ONLINE 

VYJÁDŘENÍ CÍRKVE K AKTUÁLNÍ SITUACI

AKCE VE FARNOSTI

 • Online společenství

 • Online aktivity – viz aktuality

 • Křížová cesta mládeže

 • Postní putování ke křížům – více v příspěvku

  • 1. ulice Kopanická​

  • 2. ulice Těchlovská

  • 3. Vinohrádek

  • 4. Janova Hora

  • 5. ulice Chrastěšovská

  • 6. Šibeniční vrch

Aktuality
Domácí liturgie Velikonočního tridua
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jelikož i letos můžeme slavit Velikonoce jen s omezenou účastí lidu, je pro nás připravena pomůcka pro slavení Velikonočního tridua při domácí liturgii v rodině. Dokument k domácí liturgii naleznete na: https://drive.google.com/file/d/1b9qw57VgYN7RCMSbnIBzSeTpizrCAvln/view?usp=sharing
Rovněž můžete využít vysvětlující videa z loňského roku: https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Rok sv. Josefa
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

O možnosti získání daru plnomocných odpustků se dozvíte více na plakátku.

Cestou dvou bratří
XVI. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje je vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). Více informací na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

Arcidiecézní setkání mládeže 2021
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Letošní arcidiecézní setkání mládeže proběhne on-line. Více informací o programu naleznete na facebookové stránce Arcidiecézní setkání mládeže 2021.

Postní putování
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Abychom jenom neseděli doma, rozhodli jsme se připravit postní aktivitu v podobě poutí ke křížům. Každý týden bychom v neděli určili jeden z křížů ve Vizovicích nebo blízkém okolí. K tomuto kříži by se pak rodiny nebo jednotlivci vydali s nějakým konkrétním úmyslem, za který by se cestou (a pak i u toho kříže) pomodlili. Více o této aktivitě uvnitř příspěvku. Putování můžete propojit s aktivitami členů Orla.

Postní almužna
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

"Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný." I letos se máme možnost zapojit do aktivity Postní almužna. Pokladničky budou k dispozici v kostele. Pokladničky můžete nabídnout i těm, kteří nyní do kostela chodit nemohou.

Postní míle
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice vás srdečně zve k postním aktivitám, které jsou nachystány pro všechny věkové kategorie. Pro sportovce tu je Postní míle.
Pokuste se každý den uběhnout jednu míli. Své úspěchy můžete zaznamenávat do tabulky na odkaze:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szzWgkH8M3AJsj36aU8Pzpt4xPXTbO9vevhAHyx-1og/edit?usp=sharing
Začínáme 17.2.2021. Více informací na orelské nástěnce nebo https://www.facebook.com/orelvizovice.

Postní putování k vizovickým křížům
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice vás srdečně zve k postním aktivitám, které jsou nachystány pro všechny věkové kategorie. Pro rodiny s dětmi je tu Postní putování k vizovickým křížům.
Vydejte se s rodinou na trasu ke 4 vizovickým křížům, na níž budou pro děti nachystány zajímavé úkoly. Vyplněné a podepsané pracovní listy můžete vhodit do poštovní schránky na orlovně, nebo jejich fotokopii poslat na mail alz.dolezalova@seznam.cz do 4. 4. 2021. Úspěšní řešitelé budou odměněni. Začínáme 17. 2. 2021. Více informací v orelské nástěnce nebo na https://www.facebook.com/orelvizovice.

Postní stopovací hra
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Orel jednota Vizovice vás srdečně zve k postním aktivitám, které jsou nachystány pro všechny věkové kategorie. Pro rodiny s dětmi je tu Postní stopovací hra.
Navštivte 11 vybraných křížů v okolí Vizovic (viz mapa) a hledejte hesla do tajenky či přiřazujte obrázky k daným křížům. Pracovní listy si můžete vyzvednout u poštovní schránky na orlovně. Vyplněné je můžete odevzdat do schránky či opět mailem. Úspěšní řešitelé budou odměněni.
Začínáme 17.2.2021. Více informací na orelské nástěnce nebo https://www.facebook.com/orelvizovice.

Postní kapky
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství. Bližší informace naleznete uvnitř příspěvku nebo na www.postnikapky.cz .

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

 • pondělí, čtvrtek, pátek – 17:30

 • sobota – 17:30 s nedělními texty

 • neděle  – 9:00

Restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince ve Vizovicích – 1. etapa

Článek o restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince naleznete zde.

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020

Informace o výdajích spojených s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Rozvrh náboženství na školní rok 2020/2021

Zde ke stažení rozvrh na školní rok 2020/2021.

Přihláška do náboženství 2020/21

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2020/21

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.

logotvnoe2.png
tv-lux-logo-2014-1.jpg
og-default.png
logo.png
logo_rv.gif
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 18.27.02.p
tar.jpg
www-in-cz.png
časopis Nezbeda _ stavební firma Navláči
defaultHeaderImage.png
CBK-logo.png
defaultHeaderImage-2.png
Logo-reklama-3_edited.jpg
karmelitanske-nakladatelstvi_manico.jpeg
banner_120x30_pomer.gif
26427.jpg
signaly_cropped.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.47.08.p
1097_logo.png
vkhcr.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.34.46.p
jump-logo.png
image002.jpg

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018