1/5

Mimořádné oznámení

Noc kostelů bude i v našem kostele 12. června 2020. Více informací zde.

 

 

V neděli 14. června prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 9 hodin a po ní průvod kolem kostela. Následovat bude adorace v kostele. Zde nebo v kostele pod věží je k dispozici formulář, do kterého se můžete zapsat k modlitební stráži. Slavnost bude ukončena v 17:30 svátostným požehnáním.

V úterý 23. června prožijeme Adorační den farnosti. Adorace začne v 8:00 a večer v 17:30 bude mše svatá. K modlitební stráži se můžete zapisovat do formuláře zde.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

 

P. Vít Hlavica, farář

AKTIVITY DO KARANTÉNY

Velikonoční doba – Farnost v karanténě

Letošní Velikonoce jsme mohli prožít trochu jinak. Prožili jsme je ve svých rodinách a u obrazovek. Společně jsme vytvořili internetové křížové cesty na Květnou neděli a Velký pátek. Využili jsme nové technologie pro zápis služby, abychom mohli s Ježíšem celou noc bdít v Getsemanech, či otevřít kostel na Velký pátek a Bílou sobotu. Byly jiné a přesto krásné.

Jak jste prožili Velikonoce vy? O to se s námi můžete podělit na e-mail farnostvkarantene@seznam.cz, kde můžete zasílat své dojmy z Velikonoc i přípravy na ně, můžete přidat i obrázky či fotky. Vaše příspěvky pak vyvěsíme zde na farních stránkách. Rovněž děkujeme za zaslané příspěvky.

Soutěž – Tak neváhej a čti!

Současná situace si vyžádala změny v pravidlech naší soutěže hned na jejím počátku. Nám to ale nevadí! Abychom vyhověli všem hygienicko-epidemiologickým opatřením, bude veškerá komunikace vedena pomocí internetu. Tady jsou aktuální otázky i zásadní změny v bodech.

Odpovědi za květen posílejte nejpozději do neděle 7.6.2020 24:00

Výsledky losování za březen ve videu zde.

PŘEHLED ONLINE VYSÍLANÝCH BOHOSLUŽEB

MODLITBY

 • Modlitba v rodině – slavení domácí liturgie:

Bohoslužba v rodině se školou povinnými dětmi

Bohoslužba v rodině pro dospělé

DALŠÍ ODKAZY

KŘÍŽOVÉ CESTY

Snímek obrazovky 2020-04-20 v 12.57.22.p
Tak neváhej a čti.png
Snímek obrazovky 2020-05-31 v 21.52.35.p
Aktuality
Večer chval se Zlínskými chválami 21. června 2020
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme vás na večer chval 21. června v 17 hodin do kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je doprovázena chválovými písněmi. Na setkání se těší chválová kapela Zlínské chvály.

Mimořádné požehnání papeže Urbi et Orbi
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V pátek 27. března 2020 bude v 18:00 na TV Noe přenos mimořádného požehnání papeže Urbi et Orbi, které je za dodržení ostatních obvyklých podmínek spojeno s plnomocnými odpustky pro všechny věřící, kteří požehnání zbožně přijmou, a to i v případě, že je k nim přenášeno prostřednictvím rozhlasu, televize nebo jiných komunikačních technologií.

Mládežnická mše
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

13. března od 18 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích uskuteční mše svatá na téma další biblické postavy Rút. Po mši bude následovat společný program.

Farní shromáždění s křížovou cestou
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

22. března se v 15 hodin uskuteční v komunitním centru farní shomáždění, které bude spojeno s křížovou cestou, kterou povedou rodiny farnosti.

Letáček k postní almužně
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jako každý rok i letos bude v postní době možnost zapojit se do aktivity "postní almužna". Více informací v letáčku.

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách nemocných a umírajících.Více informací na plakátku.

Večer chval 15. března 2020
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme vás na večer chval 15. března v 17 hodin do kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je doprovázena chválovými písněmi. Na setkání se těší chválová kapela z Vizovic.

Postiní kapky
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Obsahem aplikace jsou myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru, liturgická modlitba pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou a nedělní liturgické texty a zamyšlení. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

Večer chval 16. února 2020
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme vás na večer chval 16. února v 17 hodin do kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je doprovázena chválovými písněmi. Na setkání se těší chválová kapela z Vizovic.

Jak číst Bibli
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Tento rok je vyhlášen rokem Božího slova. Na plakátku naleznete rady, jak číst Bibli.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

 • pondělí, čtvrtek, pátek - 17:30

 • sobota - 17:30 s nedělními texty

 • neděle  - 9:00

Přihláška do náboženství 2020/21

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2020/21

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Neděle 3.5.2020

 • K čemu nebo ke komu se Ježíš přirovnává v dnešním evangeliu?

 • Jan 10,1–10

logotvnoe2.png
tv-lux-logo-2014-1.jpg
og-default.png
logo.png
logo_rv.gif
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 18.27.02.p
tar.jpg
www-in-cz.png
časopis Nezbeda _ stavební firma Navláči
defaultHeaderImage.png
CBK-logo.png
defaultHeaderImage-2.png
Logo-reklama-3_edited.jpg
karmelitanske-nakladatelstvi_manico.jpeg
banner_120x30_pomer.gif
26427.jpg
signaly_cropped.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.47.08.p
1097_logo.png
vkhcr.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.34.46.p
jump-logo.png
image002.jpg

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

 • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018

farní shromáždění N.jpg