KONTAKT

Římskokatolická farnost Vizovice

děkan a farář

 • Mgr. ICLic. Vít Hlavica, tel.: 731 402 111

více informací...

ADRESA

Římskokatolická farnost Vizovice

Palackého náměstí 365

763 12 Vizovice

© 2018

1/5

Mimořádné oznámení

AKTIVITY DO KARANTÉNY

Společná křížová cesta

Zde si můžete vybrat zastavení společné křížové cesty rodin farnosti, které nahrajete na záznamník (telefon, notebook apod.) a nejpozději do pátku 3. dubna odešlete dle pokynů v odkazu.

Soutěž – Tak neváhej a čti!
 

 

 

Křížová cesta jednou větou a s úkoly ze soutěže Tak neváhej a čti!

 


Milí farníci,

vzhledem k novým opatřením vlády ČR, která platí od 16. března 2020, nebudeme měnit zvolený postup prožívání farního života (týká se to i farnosti Bratřejov a Jasenná). Znamená to i nadále, že:

 • všechny mše svaté slouží kněz soukromě – to znamená bez účasti lidu;

 • všem věřícím se doporučuje sledovat mši svatou v televizi, rádiu případně přenosy mše svaté na internetu;

 • farní kostel zůstane otevřen během dne k soukromé modlitbě pouze po mříž;

 • svátost smíření a podávání sv. přijímání se po dobu této karantény v kostele neuděluje;

 • kněz může v naléhavých případech navštívit nemocné v jejich domovech či v nemocnici a udělovat svátosti, především svátost nemocných a viatikum; 

 • křty a svatby jsou po dobu trvání karantény odloženy;

 • všechny akce v kostele či na faře jsou odloženy či zrušeny;

 • pohřby budou probíhat pouze v úzkém rodinném kruhu;

 

Je v zájmu každého z nás, abychom opravdu vzájemný kontakt omezili na naprosto nezbytné minimum.

V této mimořádné době postní je stále mnoho věcí, které můžeme udělat i pro svůj duchovní život: Zvu vás k modlitbě sv. růžence ve 20 h za odvrácení pandemie a za ty, kdo jsou ve službě. Zvu vás k četbě Bible a společné modlitbě v rodinách. Využijme i tuto mimořádnou situaci k prohloubení vztahu k Bohu a druhým. 

Již několikrát jsem slyšel o vaší dobré snaze pomáhat druhým a opravdové radosti z toho, jak se v rodině spolu modlíte. Hledáte nové cesty a způsoby jak Boha poznávat, chválit Ho a děkovat Mu. Jsem za to rád a moc vám děkuji. Věřím, že letošní půst prožijeme jako jeden z nejnáročnějších, ale zároveň nejhlubších. 

Pokud by někdo ze starších farníků potřeboval nakoupit nebo nějakou jinou pomoc, nebojte se obrátit telefonicky přímo na mě. Jsou mezi námi mladí, kteří se sami nabídli pomáhat. 

Mnozí se ptají, jak asi prožijeme velikonoční svátky? Zde musíme počkat na další vývoj a také rozhodnutí našich biskupů. Sledujte, prosím, webové stránky farnosti, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 

Denně na vás myslím a modlím se za vás.

S prosbou o přímluvu Matky Boží a sv. Vavřince

 

P. Vít Hlavica, farář

PŘEHLED ONLINE VYSÍLANÝCH BOHOSLUŽEB

MODLITBY

 • Modlitba v rodině – slavení domácí liturgie:

Bohoslužba v rodině se školou povinnými dětmi

Bohoslužba v rodině pro dospělé

VYJÁDŘENÍ CÍRKVE

DALŠÍ ODKAZY

KŘÍŽOVÉ CESTY

Tak neváhej a čti.png

Současná situace si vyžádala změny v pravidlech naší soutěže hned na jejím počátku. Nám to ale nevadí! Abychom vyhověli všem hygienicko-epidemiologickým opatřením, bude veškerá komunikace vedena pomocí internetu. Tady jsou zásadní změny v bodech.

Odpovědi posílejte za březen nejpozději do neděle 5.4.2020 24:00

Aktuality
Mimořádné požehnání papeže Urbi et Orbi
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V pátek 27. března 2020 bude v 18:00 na TV Noe přenos mimořádného požehnání papeže Urbi et Orbi, které je za dodržení ostatních obvyklých podmínek spojeno s plnomocnými odpustky pro všechny věřící, kteří požehnání zbožně přijmou, a to i v případě, že je k nim přenášeno prostřednictvím rozhlasu, televize nebo jiných komunikačních technologií.

Mládežnická mše
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

13. března od 18 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích uskuteční mše svatá na téma další biblické postavy Rút. Po mši bude následovat společný program.

Farní shromáždění s křížovou cestou
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

22. března se v 15 hodin uskuteční v komunitním centru farní shomáždění, které bude spojeno s křížovou cestou, kterou povedou rodiny farnosti.

Letáček k postní almužně
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jako každý rok i letos bude v postní době možnost zapojit se do aktivity "postní almužna". Více informací v letáčku.

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách nemocných a umírajících.Více informací na plakátku.

Večer chval 15. března 2020
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme vás na večer chval 15. března v 17 hodin do kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je doprovázena chválovými písněmi. Na setkání se těší chválová kapela z Vizovic.

Postiní kapky
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Obsahem aplikace jsou myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru, liturgická modlitba pro daný den, biblický citát s inspirativní myšlenkou a nedělní liturgické texty a zamyšlení. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

Večer chval 16. února 2020
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Zveme vás na večer chval 16. února v 17 hodin do kostela sv. Vavřince ve Vizovicích. Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je doprovázena chválovými písněmi. Na setkání se těší chválová kapela z Vizovic.

Jak číst Bibli
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Tento rok je vyhlášen rokem Božího slova. Na plakátku naleznete rady, jak číst Bibli.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Děkujeme všem, kteří se zapojili do tříkrálové sbírky.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

 • pondělí, čtvrtek, pátek - 17:30

 • sobota - 17:30 s nedělními texty

 • neděle  - 9:00

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Rozvrh náboženství 2019/2020

Zde ke stažení rozvrh na školní rok 2019/2020.

Neděle 1.3.2020

 • Na kterých třech místech pokoušel ďábel Ježíše v dnešním evangeliu?

 • Mt 4,1–11

logotvnoe2.png
tv-lux-logo-2014-1.jpg
og-default.png
logo.png
logo_rv.gif
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 18.27.02.p
tar.jpg
www-in-cz.png
časopis Nezbeda _ stavební firma Navláči
defaultHeaderImage.png
CBK-logo.png
defaultHeaderImage-2.png
Logo-reklama-3_edited.jpg
karmelitanske-nakladatelstvi_manico.jpeg
banner_120x30_pomer.gif
26427.jpg
signaly_cropped.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.47.08.p
1097_logo.png
vkhcr.png
Snímek obrazovky 2018-11-06 v 16.34.46.p
jump-logo.png
image002.jpg

AN INCLUSIVE COMMUNITY FOR ALL WHO

DL_letáček PA_20.jpg