1/5

Zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2022 bude příští sobotu 11. prosince od 15 do 17 hodin na faře a v neděli po mši svaté v sakristii.

Mimořádné oznámení

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti

Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.

logo-cz-cropped.jpeg

Paměť farnosti
 

Aktivita pro celé rodiny. Zeptejte se našich seniorů na jejich vzpomínky.

PametFarnosti.jpg
PametFarnosti2.jpg
Aktuality
Adventní duchovní obnova
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Přijměte pozvání k zahájení adventu duchovní obnovou s tématem "síla odpuštění a milosrdenství" s P. Karlem Skočovským. Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 4. prosince v Komunitním centru.

Duchovní obnova pro dívky a ženy
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Sestry karmelitánky ze Štípy pořádají duchovní obnovy pro dívky a ženy. Více informací na plakátku.

Benefiční večer aneb Talk show pro kapli v Lúčce
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Ve středu 10. listopadu jste zváni na Talk show s Ivou Janžurovou. Více informací na plakátku.

Missa Brevis Te Deum
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Komorní smíšený sbor a hosté uvedou v pátek 12. listopadu v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a 13. listopadu v evangelickém kostele ve Zlíně Missa Brevis Te Deum od Miroslava Hromádky.

Misijní neděle 2021
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Misijní neděle letos připadá na 24. října 2021. V našem farním kostele se uskuteční Misijní most modlitby a misijní štrůdlování. Pamatujme v tento den na misionáře v modlitbách, a pokud chcete podpořit Papežská misijní díla finančním darem, můžete přispět v neděli v kostele, nebo přímo na bankovní účet.

Misijní most modlitby
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Spolčo Piškoti Vás všechny zve k Misijnímu mostu modlitby. Jedná se o aktivitu Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií. Ke společné modlitbě se sejdeme v sobotu 23. října v 19.00 u nás v kostele.

Svatá Ludmila a patroni České země
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V rámci 54. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby se v pátek 24. září od 19:30 uskuteční v kostele sv. Vavřince koncert k 1100. výročí smrti sv. Ludmily v podání Scholy Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.

Poutní zájezd Barcelona, Andora, Lurdy
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

P. Jiří Kučera zve na poutní zájezd do Barcelony, Andory a Lurd s leteckou dopravou. Termín zájezdu je 14.–18. října 2021. Více informací na letáčku.

Konference POSLANÝ
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

Konference Poslaný, která bude 4. září je jednodenní formace o službě v duchu nové evangelizace.
Součástí programu bude mše svatá, modlitba chval, vyučování, workshopy a semináře, inspirace a sdílení, modlitby vyzbrojení Boží mocí, svátost smíření, přímluvné modlitby, možnost individuálních rozhovorů, kavárna a další.

V RADOSTI
IMG_0036 - 18x13 lesk 1ks.JPG

V pátek 3. září proběhne ve Valašských Kloboukách akce V RADOSTI. Od 16.30 hodin na hlavním pódiu vystoupí Zahrajko zo Spievankova s programem pro děti, poté písničkář Pavel Helan a večerní program vyvrcholí evangelizačním programem s worshipovou slovenskou kapelou ESPÉ a raperem Augustínem a dalšími hosty.

komunitnicentrum.jpg

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

  • pondělí, čtvrtek, pátek – 17:30

  • sobota – 17:30 s nedělními texty

  • neděle  – 9:00

Rozvrh náboženství na školní rok 2021/2022

Ke stažení rozvrh náboženství na školní rok 2021/2022

Přihláška do náboženství 2021/22

Zde ke stažení přihláška do náboženství pro školní rok 2021/22

Restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince ve Vizovicích – 1. etapa

Článek o restaurování hlavního oltáře sv. Vavřince naleznete zde.

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020

Informace o výdajích spojených s opravou elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 naleznete zde.

Restaurování lavic v kostele sv. Vavřince

Článek o restaurování lavic v kostele sv. Vavřince naleznete zde.

Příprava snoubenců na svátost manželství

Informace k individuální přípravě snoubenců na svátost manželství v děkanátu Vizovice

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Článek o restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince naleznete zde.